Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 510,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 843,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 704,58 mln zł wobec 1 113,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 4 334,83 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 3 970,89 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Koniec ratowania banków przez podatnika. Nowe przepisy uderzą w Polskę?

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 1 832,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 563,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 13 461,28 mln zł w porównaniu z 12 408,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 1505,17 mln zł wobec 1989,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

>>> Czytaj też: Słupy, łapówki, „aktorzy” w call center. Mroczna strona polisolokat