Zysk operacyjny wyniósł 8,06 mln USD wobec 5,17 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,35 mln USD w I-III kw. 2015 r. wobec 18,43 mln USD rok wcześniej.

KSG Agro S.A. jest zintegrowanym pionowo holdingiem prowadzącym działalność w niemal każdym segmencie rynku rolnego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija hodowlę zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.