Zysk operacyjny wyniósł 37,95 mln zł wobec 77,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 293,16 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 1 295,68 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 34,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 76,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 349,6 mln zł w porównaniu z 3 829,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 48,16 mln zł wobec 28,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.