Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 6,6 proc. r/r w październiku br. po spadku o 2,2 proc. r/r miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 5,4 proc. (wobec wzrostu o 13,6 proc. m/m miesiąc wcześniej), podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz zmniejszyły się w październiku br. o 3 proc. r/r (i spadły o 8,2 proc. m/m).

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,8 proc. r/r w okresie styczeń-październik br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,5 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 2,6 proc., podano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Trwa czarna seria polskiej zbrojeniówki. Program Gepard może zostać wstrzymany