PKO BP podał, że niższy udział banku w Funduszu umożliwiła konsekwentnie prowadzona ostrożna polityka kredytowa, skutkująca stałą poprawą jakości portfela.

"Ze środków Funduszu wypłacane będą środki na wsparcie dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Mamy nadzieję, że Fundusz, który jest adresowany dla wszystkich kredytobiorców, zarówno złotowych, jak i walutowych, którzy z przyczyn od siebie niezależnych znaleźli się w sytuacji wymagającej pomocy, będzie efektywnym narzędziem wsparcia" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za obszar ryzyka Piotr Mazur, cytowany w komunikacie.

Bank ujął koszt przewidywanej wpłaty na Fundusz Wsparcie Kredytobiorców w IV kwartale 2015 roku.

PKO BP poinformował, że dzięki poprawie jakości portfela mieszkaniowego, udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości spadł na koniec III kw. 2015 r. o 0,3 pp. r/r do poziomu 2,7%. Wzrosło także pokrycie kredytów mieszkaniowych z rozpoznaną utratą wartości odpisem - z 57,1% na koniec III kw. 2014 roku do 70% na koniec III kw. 2015 roku.

Portfel kredytów mieszkaniowych PKO BP na koniec III kw. 2015 roku miał wartość 94,7 mld zł.

Wysokość składki została ustalona przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na podstawie art. 25 Ustawy z 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców, a ich łączna wartość w dniu uruchomienia Funduszu ma wynieść 600 mln zł.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.