"Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2016 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu Grupy Kęty, po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej, wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości do 60 proc. skonsolidowanego zysku netto, który według wstępnych wyników finansowych wyniesie 207 mln zł (wynik przed badaniem biegłego rewidenta). Wielkość dywidendy jest zgodna z nową polityką spółki, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie do 60% skonsolidowanego zysku netto" - czytamy w komunikacie.

Wydatki inwestycje w 2016 r. prognozowane są na 359 mln zł (w tym 36 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2015 roku) wobec 205 mln zł rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2014 r. miała 1 819,55 mln zł skonsolidowanych przychodów.