"Niniejszym informujemy, że ziścił się warunek, o którym mowa w pkt 24 Wezwania, tj. w dniu 11 lutego 2016 r. wydana została zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DKK-22/2016, która została doręczona wzywającemu w dniu 11 lutego 2016 r., na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia akcji" – czytamy w komunikacie.

Warunkiem nabycia akcji w wezwaniu jest także złożenie zapisów na co najmniej 51% akcji Grupy Duon.

Fortum ogłosiło 8 stycznia br. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy Duon po 3,85 zł za akcję. Okres zapisów rozpoczyna się 28 stycznia 2016 roku, a jego przewidywane zakończenie nastąpi 26 lutego 2016.

>>> Czytaj też:  Grupa Duon ma list intencyjny z Fraikin Polska dot. dostaw gazu i infrastruktury

Grupa Duon prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Ponadto, prowadzi hurtową sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Spółka dostarcza także gaz sieciowy oraz skroplony (LNG) z wykorzystaniem swej własnej infrastruktury. Od 2007 roku spółka notowana jest na GPW