"Zarząd Netia […] podjął uchwałę w przedmiocie uchylenia polityki dywidendowej zawartej w dokumencie 'Polityka dystrybucji środków począwszy od 2014 roku'" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki zawnioskował jednocześnie do walnego zgromadzenia o podział zysku netto wypracowanego w 2015 r., powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych przez uchwalenie dywidendy w kwocie 0,2 zł na jedną akcję spółki, podkreślono w informacji.

"Ogólna kwota dywidendy wynosi 69 646 691,00 zł, powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy" - czytamy dalej.

"Formułując przedmiotowy wniosek w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2015 oraz w latach następnych, zarząd postanowił uwzględnić planowane i realizowane przez spółkę inwestycje, które w ocenie zarządu są kluczowe dla wygenerowania trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy oraz zrealizowane wypłaty dywidendy w latach ubiegłych., a także […] program skupu akcji własnych spółki" - wskazano również.

Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2015, zaznaczono w informacji.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.