Zysk operacyjny wyniósł 169,71 mln zł wobec 107,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 262,51 mln zł w 2015 r. wobec 222,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 5,11 mln zł wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalexport Autostrady jest liderem grupy kapitałowej, koncentrującej swoją działalność na budowie i eksploatacji autostrad. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4, operator tego odcinka.