"Chciałbym wszystkich Polaków, którzy wyemigrowali widzieć znowu w kraju. Gdy tylko powrócą, będzie to wielki dzień dla Polski" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla BBC Newsnight.

Zwrócił uwagę, że fala migracji z Polski spowolniła, a przeciętne wynagrodzenie w Polsce stanowi już 70% poziomu średniego wynagrodzenia w Unii Europejskiej

Według publikowanych w październiku ub.r. danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w końcu 2014 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 2 320 tys. mieszkańców Polski, tj. o 124 tys. (5,6%) więcej niż w 2013 r. Zdecydowana większość - ok. 1 901 tys. - przebywała w krajach członkowskich UE. Spośród krajów UE, nadal najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (685 tys.), Niemczech (614 tys.), Irlandii (113 tys.) oraz w Holandii (109 tys.) i we Włoszech (96 tys.). Osoby, które wyjechały w okresie od maja 2004 r. do końca 2014 r., w zdecydowanej większości wyjechały w celu podjęcia tam pracy.

Student chce do ojczyzny

Według z jednego z opublikowanych niedawno badań Polacy chcą też wracać do ojczyzny. A przynajmniej studenci. Wykształceni na Zachodzie polscy studenci pierwsze szlify zawodowe chcą zdobyć za granicą. Deklarują jednak, że później chętnie wrócą nad Wisłę - wynika z badania firmy doradczej Boston Consulting Group.

83 procent badanych planuje powrót do ojczyzny, choć nie od razu. Odsetek zdecydowanych na zakup biletu powrotnego rośnie. Rok temu było to 77 procent, a dwa lata temu zaledwie 40 procent ankietowanych - pisze "Puls Biznesu".

Z badania wynika, że tylko jedna trzecia zamierza robić karierę w kraju w perspektywie od roku do trzech lat po zakończeniu edukacji. Ponad połowa pierwsze szlify chce zdobyć na obczyźnie i wrócić w ciągu od 4 do 7 lat.

Do powrotu największą grupę motywuje wyższa jakość życia w Polsce. Dotyczy to 36 procent studiujących. Na następnych miejscach znalazły się kolejno: chęć rozkręcenia własnego biznesu, względy rodzinne oraz mniejsza konkurencja na rynku pracy.

Badanie przeprowadzono wśród studentów uczestniczących w Polish Economic Forum na London School of Economics.