Zysk operacyjny wyniósł 0,4 mln zł wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,14 mln zł w 2015 r. wobec 47,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 29,96 mln zł wobec 19,11 mln zł straty rok wcześniej.

"Przewidujemy konsekwentną kontynuację dotychczas realizowanej strategii, w przekonaniu, iż stopień zaawansowania naszych największych i najbardziej atrakcyjnych przedsięwzięć istotnie przybliża moment wygenerowania wartości dla akcjonariuszy" - stwierdził prezes Michał Skotnicki w liście do akcjonariuszy.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.