W marcu OFE otrzymały 255,77 mln zł. W 2016 roku OFE otrzymały 726,83 mln zł.

Średnia przekazana składka w tym transferze wyniosła 22,95 zł, przy średniej dla 2016 roku 63,45 zł. (PAP)