BOŚ Bank

Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdzony przez radę nadzorczą "Program postępowania naprawczego Banku Ochrony Środowiska S.A.", podał bank. Przed walnym zgromadzeniem, zwołanym na 27 kwietnia BOŚ przedstawi główne założenia strategii do 2020 r. 

Quercus TFI 

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) proponuje, by w przypadku decyzji akcjonariuszy o skupie akcji przeprowadzić ten proces do 30 czerwca, zaś w przypadku decyzji o wypłacie dywidendy dniem jej wypłaty również byłby ostatni dzień czerwca br., podała spółka.

i2 Development  

Oferta publiczna do 2 mln akcji i2 Development, z której oczekiwane wpływy wyniosą do 58 mln zł, rozpocznie się podaniem przedziału cenowego lub ceny maksymalnej 11 kwietnia, podano w prospekcie. >>>>  

i2 Development zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości nie niższej niż 50% osiągniętego zysku netto, a następnie w kolejnych latach zwiększać poziom rekomendowanej wypłaty dywidendy, podała spółka. >>>>  

i2 Development chce uruchomić w tym roku 14 inwestycji na terenie Wrocławia. Obejmują one 1250 mieszkań w podwyższonym standardzie i segmencie premium oraz 180 lokali użytkowych, poinformował wiceprezes Marcin Misztal. "Nie należy się spodziewać jakichkolwiek przesunięć w terminach uruchamiania tych projektów. Procedury mamy za sobą i w efekcie zdecydowanie ograniczyliśmy ryzyka dotyczące procesu deweloperskiego. Potrzebujemy na środki finansowe na ich dokończenie, co gwarantuje szybki zwrot z inwestycji inwestorom, którzy zdecydują się na uczestnictwo w naszej ofercie publicznej" - powiedział Misztal podczas spotkania z dziennikarzami. Na planowane 14 projektów składa się 7 niezależnych inwestycji i kolejne 7 w ramach projektu Bulwar Staromiejski.

CEZ

CEZ otrzymał licencję na dalsze - bezterminowe - użytkowanie bloku 1 elektrowni jądrowej Dukovany od Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Nuklearnego, podała czeska spółka. >>>>  

Proximus z Grupy Indata

Proximus z Grupy Indata dostarczy sprzęt komputerowy dla spółki z Grupy Tauron o wartości 27 mln zł, poinformowała spółka.>>>>  

Hawe

Zarząd Hawe w ciągu najbliższych dni odwoła się od wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o ustanowienie zarządcy do wykonywania praw korporacyjnych, podało biuro prasowe Mediatela. W opinii zarządu spółki, wniosek jest nieskuteczny, ponieważ w Hawe od 7 marca br. trwa postępowanie sanacyjne a spółka ma już wyznaczonego zarządcę. >>>> 

Alior Bank

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o pozostawieniu zysku netto za 2015 rok w banku i przeznaczenie w całości kwoty 311,4 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.>>>> 

ZPC Otmuchów

Zaktualizowana strategia ZPC Otmuchów zakłada - jako cel strategiczny - skokową poprawę rentowności poprzez: wzrost i dywersyfikację sprzedaży realizowanej do głównych klientów w obszarze private label i B2B, wzrost poziomu innowacyjności (m.in. dopasowanie do nowych trendów żywieniowych) oraz wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem, podała spółka. W latach 2016-2017 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 40-60 mln zł, przy równoczesnych dezinwestycjach wybranych aktywów wytwórczych.>>>>  

ZPC Otmuchów zakłada, w ramach zaktualizowanej strategii, osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów w strategicznych segmentach w latach 2016-2020, poinformował prezes Mariusz Popek. Ponadto spółka celuje w osiągnięcie dwucyfrowej marży EBITDA i podwojenie udziału eksportu w przychodach ogółem (czyli do blisko 40%) do 2020 r.>>>> 

Zaktualizowana strategia ZPC Otmuchów zakłada pozyskiwanie środków na inwestycje m.in. poprzez sprzedaż niektórych aktywów - zarówno marek, jak i zakładów produkcyjnych, także w ramach całych spółek, poinformował prezes Mariusz Popek. Otmuchów nie prowadzi jednak na razie negocjacji nt. dezinwestycji.>>>>  

Vistal Gdynia 

Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydują o przeznaczenie na dywidendę kwoty 5,68 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,40 zł na akcję podczas walnego zgromadzenia, zaplanowanego na 29 kwietnia, wynika z projektów uchwał. >>>>  

PHN, Alchemia 

PHN SPV 33 - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - zawarła przyrzeczoną umowę nabycia od spółki Torus prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej nr 409 i prawa własności posadowionego budynku biurowego klasy A o powierzchni ok. 25 tys. m2, będącego drugą fazą kompleksu Alchemia, podała spółka. Wartość zawartej transakcji wyniosła 60,6 mln euro (257,2 mln zł). >>>> 

MOL 

MOL dokonał odkrycia złóż węglowodorów w Bloku Karak w Pakistanie, podała spółka. >>>> 

Grupa Larq

Grupa Larq prognozuje, że w tym roku jej skonsolidowane przychody wzrosną do 68,2 mln zł, a zysk EBITDA wyniesie 9,5 mln zł wobec odpowiednio 43,9 mln zł przychodów i 3,3 mln zł straty na poziomie EBITDA w 2015 roku, podała spółka. Prognoza zakłada dynamiczny rozwój kluczowych spółek z grupy m.in. podwojenie skali działalności Nextbike Polska, dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA Synergic oraz dwucyfrowy przyrost liczby klientów Brand24, poinformował członek zarządu Mikołaj Chruszczewski.>>>> 

CTE 

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) poda nowe terminy oferty publicznej akcji serii D w terminie do 30 kwietnia 2016 r., podała spółka. Na początku lutego CTE zapowiedziało, że poda nowe terminy oferty publicznej akcji serii D w terminie do 31 marca. 

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zdecydowała o emisji od 1 tys. do 1,5 tys. obligacji 2,5-letnich na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1,5 mln zł, podała spółka. "Celem emisji jest sfinansowanie bieżącej działalności emitenta i jego rozwoju. W szczególności emitent zamierza przeznaczyć środki pochodzące z emisji na obsługę zawartych kontraktów oraz na wyposażenie i unowocześnienie linii produkcyjnej oraz parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym" - czytamy w komunikacie.

KRKA 

Zarząd KRKA rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,65 euro na akcję z zysku za 2015 rok, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do zeszłorocznej dywidendy, podała spółka. Walne w sprawie podziału zysku zostało zaplanowane na 7 lipca. >>>> 

Medicalgorithmics 

Spółka celowa Medicalgorithmics nabyła 75% udziałów w firmie Medi-Lynx Cardiac Monitoring z siedzibą w Plano (Texas, USA). Wartość transakcji to 34,1 mln USD. W celu pomostowego sfinansowania transakcji spółka wyemitowała zabezpieczone obligacje krótkoterminowe o wartości nominalnej 48 mln zł, podał Medicalgorithmics. >>>>  

Medicalgorithmics podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji krótkoterminowych serii A0 zwykłych na okaziciela, zerokuponowych (dyskontowych), zabezpieczonych, o łącznej wartości 48 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

PKM Duda

Zarząd PKM Duda podjął decyzji w zakresie likwidacji oddziału spółki w Hucie oraz zakończeniu działalności w zakresie uboju wołowego, podał Koncern. >>>> 

Unidevelopment 

Unibalaton Sp. z o.o. - spółka zależna Unidevelopment - nabyła 80% prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,4543 ha oraz 100% prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,1 ha, położonych w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe przy ulicy Kapelanów Armii Krajowej, poinformowała spółka. Na zakupionych działkach planowana jest inwestycja mieszkaniowej pod nazwą "360 Etap II" z usługami i garażem podziemnym. "Łączna cena zakupu wyżej wymienionych nieruchomości wyniosła 6,5 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Olympic Entertainment Group 

Olympic Entertainment Group (OEG) zlikwiduje w tym roku swoją holenderską spółkę zależną Siquia Holding B.V., która nie prowadziła działalności biznesowej, podało OEG.>>>>  

PCC Consumer Products Kosmet 

PCC Consumer Products Kosmet podjął uchwałę o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji serii A oraz o wszystkich obligacji serii B, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii obligacji wynosi 4,16 mln zł.>>>> 

Biuro Inwestycji Kapitałowych

Oferta publiczna akcji Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK), która została zawieszona w styczniu br., zostanie wznowiona - rozpocznie się od budowy księgi popytu, która będzie prowadzona 11-12 kwietnia, podała spółka. Oczekiwane wpływy brutto z emisji 1,13 mln akcji serii I to ok. 23,7 mln zł. >>>> 

Arctic Paper 

Arctic Paper planuje w tym roku wyższe nakłady inwestycyjne w segmencie papieru niż w 2015 r., jednak nie przekroczą one poziomu amortyzacji, poinformowała członek zarządu i dyrektor finansowa Małgorzata Majewska-Śliwa.>>>> 

Arctic Paper ma optymistyczne oczekiwania co do poprawy wyników w 2016 r., m.in. dzięki kontynuacji program poprawy efektywności; może też wprowadzić kolejne podwyżki cen, poinformowali członkowie zarządu spółki.>>>>  

Arctic Paper spodziewa się zakończenia procedur związanych z zamknięciem zakładu w Mochenwangen do końca roku. W dalszej perspektywie możliwe jest zbycie terenu, poinformował prezes Wolfgang Lübbert. "Ostatni pracownicy zakończą okres zatrudnienia w czerwcu-lipcu. Kolejny krok to sprawdzenie stopnia zatrucia ziemi, to potrwa 6-8 miesięcy i oczekujemy, że ta środowiskowa procedura zakończy się do końca roku" - powiedział Lübbert podczas konferencji prasowej. Podkreśl, że Mochenwangen znajduje się w regionie Niemiec, który cechuje się niskim bezrobociem i jest oczekiwanie, że teren zakładu zostanie z powrotem wykorzystany na cele przemysłowe, niekoniecznie związane z działalnością Arctic Paper.

Comarch

T-Mobile Austria wybrał Comarch na dostawcę skonsolidowanego rozwiązania Next Generation Network Inventory. >>>> 

Marka 

Zarząd spółki Marka podjął uchwałę o niedojściu do skutku emisji i niedokonaniu przydziału obligacji serii L3, podała firma. >>>>  

Plaza Centers 

Plaza Centers N.V. sfinalizowała transakcję sprzedaży centrum handlowego Liberec Plaza w Republice Czeskiej za 9,5 mln euro, podała spółka.>>>>  

PGE 

Jedenastu wykonawców jest zainteresowanych wykonaniem instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Lublin Wrotków - oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna należącej do grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podało PGE GiEK. Umowa z wybranym wykonawcą ma być podpisana w III kw. 2016 r.>>>> 

Grupa Lotos   

Rada nadzorcza Grupy Lotos niedługo oceni możliwość dalszej współpracy z prezesem spółki Pawłem Olechnowiczem i pozostałymi członkami zarządu, poinformował minister skarbu Dawid Jackiewicz. >>>>  

Selvita

Selvita zawarła umowę z Merck KGaA (Niemcy), której przedmiotem jest rozwój i komercjalizacja cząsteczek terapeutycznych w obszarze onkologii, podała spółka. Łączna kwota płatności dla Selvity w przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji leku przez Merck i zrealizowania wszystkich możliwych kamieni milowych wyniesie maksymalnie 16,5 mln euro (70,43 mln zł).>>>> 

Unima 2000 

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne ocenia, że aktualny tegoroczny backlog pozwala na optymizm, jeśli chodzi o poziom przychodów na koniec bieżącego roku, poinformował prezes Krzysztof Kniszner. Spółka poinformuje na początku maja planach dywidendy za ub.r.>>>> 

Best  

Główni akcjonariusze Bestu dokapitalizowali spółkę kwotą 36,5 mln zł poprzez emisję 1,36 mln nowych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej w wysokości 26,78 zł za jeden walor, podała spółka. Celem emisji jest dalsza ekspansja, a w szczególności zakup nowych portfeli wierzytelności.  >>>>   

PKP Cargo 

Przewozy PKP Cargo spadły o 3,5% r/r według masy do 7,3 mln ton i o 3,5% według pracy przewozowej do 2 mld tonokilometrów w lutym br., podała spółka, powołując się na dane GUS.>>>>  

Rada nadzorcza PKP Cargo powołała w skład zarządu Grzegorza Fingasa, Pawła Olewnika i Jarosława Klasę z dniem 1 kwietnia br., podała spółka.>>>>  

Asseco SEE  

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co daje 0,42 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.>>>>  

Chemoserwis-Dwory

Chemoserwis-Dwory dokonał emisji 27 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 27 mln zł, podała spółka.>>>>