Liczba ofert zatrudnienia kierowanych do urzędów pracy była o jedną trzecią wyższa niż rok wcześniej, było ich ponad 130 tys. Wśród bezrobotnych nie słabnie jednak na ogół zainteresowanie dotacjami, jakie mogą uzyskać z urzędów pracy na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia). Dlatego w pierwszych dwóch miesiącach tego roku liczba zarejestrowanych osób bez zajęcia, które otrzymały takie dotacje, była o 18 proc. większa niż przed rokiem – wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku na finansowe wsparcie bezrobotnych w tworzeniu własnego biznesu przeznaczono w Funduszu Pracy ponad 510 mln zł. Pozwoli to na uruchomienie ponad 45 tys. firm.