"Zgodnie z w. w. uchwałą zarząd Inpro S.A. wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2015 rok w kwocie 12 012 000,00 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, natomiast pozostała część zysku netto spółki za rok 2015 w kwocie 14 637 080,47 zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zarząd proponuje ustalić datę 27 maja 2016 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 10 czerwca 2016 roku, podano także.

Inpro odnotowało 24,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 26,65 mln zł wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2015 roku Grupa Inpro przekazała 556 lokali.

(ISBnews)