Wirtualna Polska 

Akcjonariusze Wirtualnej Polski zdecydowali o pozostawieniu zysku netto za 2015 rok w spółce i przeznaczenie w całości kwoty 4,37 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Wirtuana Polska postanawia zysk netto spółki wykazany w w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 w kwocie 4 374 871, 43 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwałach walnego.

PKN Orlen 

PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 1,3 mld zł kw/kw do 5,5 mld zł w I kwartale br., podała spółka>>>>  

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 847 mln zł w pierwszych 3 miesiącach 2016 r. Kwotę 629 mln zł przeznaczono na segment downstream, podała spółka.>>>>  

PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 1 937 mln zł w I kw. 2016 r. (przed odpisem aktualizującym) z 1 910 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.>>>>  

PKN Orlen w ciągu nadchodzących miesięcy przedstawi kierunki dalszego rozwoju strategicznego, poinformował prezes spółki Wojciech Jasiński.>>>>   

PKN Orlen odnotował 337 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 756 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

PKN Orlen oczekuje spadku średniorocznego poziomu marży downstream w 2016 r. ze względu na niższe marże na oleju napędowym oraz produktach petrochemicznych, podała spółka.>>>>  

Łączna wartość szkód i utraconych korzyści z tytułu pożaru w należącej do Unipetrolu z grupy PKN Orlen instalacji w Litvinovie może wynieść ok. 2 mld zł, poinformował wiceprezes Orlenu Sławomir Jędrzejczyk. Spółka liczy na odzyskanie całości tej kwoty.>>>>  

PKN Orlen nadal prowadzi rozmowy w sprawie dostaw ropy z kierunku bliskowschodniego i pozostaje otwarty na inne możliwości dywersyfikacji dostaw, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.>>>>  

PKN Orlen prowadzi wstępne rozmowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) na temat długoletniej umowy w sprawie dostaw gazu, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.>>>> 

PKN Orlen strategicznie nie rozważa zwiększenia udziału w Unipetrolu do 100%, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Sławomira Jędrzejczyka.>>>>  

Tauron Polska Energia 

W Zakładzie Górniczym w Brzeszczach, należącym do spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron, oddano do ruchu pierwszą w nowych strukturach ścianę wydobywczą, podał Tauron Polska Energia. Planowane wydobycie z tej ściany to 643 tys. ton węgla.>>>> 

BOŚ  

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) chce być w grupie liderów w swojej grupie rówieśniczej i zakłada wzrost przychodów i liczby klientów oraz poprawę rentowności. Bank chce wykorzystać przewagi konkurencyjne związane z finansowaniem ekologii, będzie rozwijał mobilne kanały kontaktu z klientem i zmodernizuje sieć placówek. Środki z planowanej emisji akcji, z której bank chce pozyskać co najmniej 400 mln zł są wystarczające na zabezpieczenie realizacji strategii, poinformował prezes BOŚ Stanisław Kluza.>>>>  

Elektrotim   

Rada nadzorcza Elektrotimu powołała czteroosobowy zarząd na nową trzyletnią kadencję. Andrzej Diakun został wybrany na prezesa spółki, zaś Sławomir Cieśla, Zbigniew Pawlik oraz Krzysztof Wójcikowski - na członków zarządu, podał Elektrotim.>>>>  

Kopex  

Aktualizacja testu na utratę wartości aktywów Kopeksu wskazała na dodatkową utratę wartości bilansowej firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r. w wysokości ok. 916,2 mln zł i dodatkowe odpisy na aktywa spółek zależnych w wysokości ok. 49,8 mln zł, podała spółka.>>>>   

Łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Kopeksu za 2015 rok, wraz z odpisami już zawartymi w raporcie za IV kwartał ub. roku, wyniesie 1 406,7 mln zł, z czego kwota 1 208,3 mln zł dotyczy odpisu z tytułu utraty wartości firmy, podał Kopex.>>>>  

Enter Air

Akcjonariusze Enter Air zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 3,51 mln zł z zysku za 2015 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 0,20 zł na akcję, wynika z projektów na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br.>>>>  

Archicom

Archicom odnotował 25,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Archicom po osiągnięciu rekordowego skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w 2015 r. podtrzymuje zamiar wypłaty 50% zysku w formie dywidendy dla akcjonariuszy, poinformował ISBnews członek zarządu ds. finansowych Paweł Ruszczak.>>>> 

Zobacz też rekomendacje spółek giełdowych 

Ghelamco Invest 

Ghelamco Invest przydzieliła wszystkie oferowane 500 000 obligacji serii PPG, podał dom maklerski Noble Securities. Wartość nominalna emisji wyniosła 50 mln zł.>>>>  

Asseco Business Solutions 

Akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o przeznaczeniu 33,42 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego łącznie 33,51 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.>>>>   

Florsen 

Obligacje serii B spółki Florsen o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od poniedziałku, 25 kwietnia 2016 r., podała giełda.>>>>  

11 bit Studios 

11 bit Studios, w ramach inicjatywy 11 bit publishing (d. 11 bit launchpad), będzie wydawcą gry "Beat Cop", tworzonej przez studio Pixel Crow, poinformowała spółka. Umowa z producentem zapewnia spółce tantiemy od każdego sprzedanego egzemplarza, poinformowano także.>>>>  

iFun4all, Bloober Team

iFun4all, której jedynym wspólnikiem jest obecnie Bloober Team, chce zadebiutować na NewConnect przed końcem czerwca br., pozyskując w ramach oferty prywatnej ok. 2 mln zł na produkcję i marketing gier, poinformował prezes Michał Mielcarek.>>>>  

Serinus Energy 

Ze względu na aktualnie utrzymujące się na rynku niskie ceny surowca, Serinus Energy będzie koncentrować się na redukcji wszelkich możliwych kosztów, jednocześnie utrzymując dotychczasowy poziom produkcji w Tunezji. W Rumunii Serinus skupi się na doprowadzeniu odkrycia z Moftinu-1001 do fazy produkcji próbnej, podała spółka.>>>>   

Dom Development 

Akcjonariusze Dom Development zdecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 80,54 mln zł, tj. 3,25 zł na akcję, z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 2 czerwca.>>>> 

OT Logistics

OT Logistics widzi możliwość współpracy m.in. z PKP Cargo w przewozach w tzw. korytarzu Północ-Południe, czyli na szlakach łączących Polskę z południową częścią Europy Środkowej, a zwłaszcza portami na Adriatyku, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.>>>>  

OT Logistics spodziewa się, że bieżący rok "powinien pokazywać znacznie lepsze wyniki" w stosunku do 2015, głównie dzięki wewnętrznym zmianom w grupie, poinformował wiceprezes Piotr Ambrozowicz.>>>>  

Grupa Azoty  

Zarząd Grupy Azoty zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 83,32 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Alior Bank 

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje serii P1B Alior Banku, tj. 21 kwietnia złożono zapisy na obligacje w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych papierów. W związku z tym termin zakończenia przyjmowania zapisów zostaje przesunięty na 22 kwietnia z 28 kwietnia, podał bank.>>>>