Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują 7 czerwca o 1,24 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu 12,38 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Pozostała część zysku netto za 2015 r. - 2,76 mln zł - zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy przypada 15 czerwca, a dzień wypłaty - 30 czerwca, czytamy w projektach.

W ub.r. akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o przeznaczeniu 5,99 mln zł z zysku za 2014 r. i z kapitału rezerwowego na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł mln zł w 2015 r.

(ISBnews)