"Zarząd Vantage Development informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku, w wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży, [...] zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów posiadanych przez emitenta w spółce z grupy kapitałowej emitenta, tj. spółki VD RETAIL II sp. z o.o, która zrealizowała inwestycję komercyjną w postaci parku handlowego Galaktyka we Wrocławiu" - cztamy w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że wartość zawartej umowy nie przekracza 10% kapitałów emitenta, a zbywane aktywa nie przekraczają wartości 10% kapitałów emitenta, jednakże w ocenie zarządu zawarcie umowy sprzedaży, w wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży może wpłynąć na cenę akcji emitenta. "Sprzedaż spółki z zakończoną inwestycją komercyjną stanowi kolejny etap realizacji inwestycji, który polega na uwolnieniu środków finansowych zaangażowanych w inwestycję. Środki te mogą zostać przeznaczone na realizację kolejnych inwestycji w grupie kapitałowej emitenta" - podano także.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2015 r. sprzedała 613 lokali w porównaniu do 255 sprzedanych rok wcześniej.

(ISBnews)