Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. w wysokości 87,15 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia, że zysk netto Idea Bank S.A. za rok 2015 w kwocie 87 152 769,08 zł przeznaczony zostanie w całości na podwyższenie kapitału zapasowego Idea Bank S.A" - czytamy w przyjętej uchwale.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.

(ISBnews)