"Jednorazowe odpisy na kwotę 305 mln zł brutto miały wpływ na zysk netto, który wyniósł 11 mln zł. Przed odpisami wynik netto ukształtował się na poziomie 290 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 106 mln zł wobec 457 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 645 mln zł wobec 691 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 621 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 2 913 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 856 mln zł wobec 917 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zmieniające się warunki rynkowe, w tym związane z regulacjami prawnymi, stanowią wyzwanie dla całego sektora energetycznego. Tym bardziej cieszy nas stabilna sytuacja Grupy. Świadczą o tym nie tylko jej wyniki finansowe, lecz także odnotowany w minionym kwartale wzrost inwestycji o 42%, a także poprawa niezawodności dostaw energii, co znajduje potwierdzenie w skróceniu czasu awarii o ponad 70%, a ich liczby - o ponad połowę. Na uwagę zasługuje także wzrost wolumenu sprzedanej energii o 14%, a dystrybuowanej - o 3%" - skomentował prezes Energi Dariusz Kaśków, cytowany w komunikacie.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)