Kategoria „Sukces”

Laureatem nagrody w kategorii „Sukces” został Dariusz Miłek, założyciel firmy obuwniczej CCC, która sprzedaje ponad 32 mln par obuwia w 16 krajach i zatrudnia 7000 osób w Polsce i 11000 w całej grupie kapitałowej.

Wśród pozostałych nominowanych znaleźli się Piotr Prajsnar, twórca spółki Cloud Technologies oraz Jarosław Sawko i Piotr Sikora, założyciele polskiego studia filmowego, produkcyjnego i animacyjnego Platige Image.

Kategoria „Wizja i Innowacje”

Kapituła konkursu zdecydowała, że Nagrodę w kategorii „Wizja i Innowacje” przyznano Tomaszowi Kułakowskiemu, prezesowi firmy CodiLime, która zatrudnia ponad 150 informatyków i matematyków w Polsce oraz w Dolinie Krzemowej.

Do Nagrody nominowani byli także dr Andreas Glenc, założyciel Prevac, firmy zajmującej się produkcją aparatury naukowo-badawczej działającej w warunkach wysokiej i ultra-wysokiej próżni oraz Bartosz Gonczarek, prezes i współzałożyciel spółki Explain Everything.

Kategoria „Działalność społeczna”

W kategorii „Działalność społeczna” Nagrodą uhonorowano dr Anitę Kucharską-Dziedzic - prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, zajmującego się edukacją, prewencją, interwencjami i pomocą skierowaną przede wszystkim do kobiet, które padają ofiarą przemocy domowej.

Wśród nominowanych znaleźli się także: Ks. Andrzej Augustyński – pomysłodawca i przewodniczący zarządu stowarzyszenia SIEMACHA, Barbara Sadowska – psycholog i założycielka (wraz z mężem) Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Wojciech Wilk, założyciel i fundator Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Nagroda specjalna

Po raz pierwszy w historii przyznano także Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia. Trafiła ona pośmiertnie do Andrzeja Czerneckiego, przedsiębiorcy i współtwórcy Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC, z której pomocy skorzystało jak dotąd 700 uczniów.

Zwycięzcy kategorii konkursowych otrzymają statuetki konkursowe, a w przypadku kategorii „Działalność Społeczna” także nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych - czytamy na stronie organizatorów.