Harmonogram obrad Sejmu 11 kwietnia

  • godz. 9:00 – 10:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła)
  • godz. 10:30 – 12:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła)
  • godz. 12:00 – 14:00 - Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat śmierci Damiana Sobola podczas niesienia przez niego pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu w Strefie Gazy (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)
  • godz. 14:00 – 16:30 - Głosowania, w tym: - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druki nr 278 i 291) - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjęcia bez sprzeciwu i dyskusji propozycji zmian traktatowych Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2023 r. - Odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich - Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
  • godz. 16:30 – 17:30 - ew. oświadczenia poselskie.

Gdzie można obejrzeć transmisję?

Reklama

Transmisję z obrad Sejmu można oglądać na stronach Sejmu oraz na profilu sejmowym na platformie YouTube.