Łączna wartość umów zawartych od 13 sierpnia 2015 r. bezpośrednio pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej ZUE oraz umów, w których spółki występowały w ramach konsorcjum, a Tramwaje Warszawskie wyniosła 31,9 mln zł netto.

"Umową o największej wartości w okresie objętym raportem, jest ww. umowa. Wartość netto umowy stanowiąca również podstawę kar umownych wynosi 25,7 mln zł, z czego dla spółki przypada 15,4 mln zł netto. Wartość brutto umowy wynosi 31,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji został określony na 7 lutego 2017 roku, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)