ZWZ podjęło uchwałę, na mocy której ZWZ postanowiło pokryć stratę netto spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 3 453 mln zł z kapitału zapasowego.

"Jednocześnie spółka informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Projekt uchwały zakładał przeznaczenie na dywidendę 175 254 939,4 zł z kapitału zapasowego, tj. 0,1 zł na akcję.

W 2015 r. spółka miała 1 807,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 180,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 3 453,91 mln zł wobec 1 146,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)