"Oferta złożona przez emitenta spełniała wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.) w przedmiotowym postępowaniu i została uznana za najkorzystniejszą" - czytamy w komunikacie.

Wartość oferty brutto: 14 295 593,16 zł, podano także. 

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2015 r. miał 760,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)