"Zwyczajne walne zgromadzenie wyznaczyło: 5 września 2016 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), 21 września 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy" – czytamy w komunikacie.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję LPP przypada z tytułu dywidendy kwota 33,00 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1.816.229, podano również.

Jednocześnie spółka wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym, z czego do realizacji pozostało 17 216 warrantów. W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 32,69 zł, zaznaczono również.

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)