"Strony pomimo odmiennych stanowisk wznowiły rozmowy celem uniknięcia długotrwałego oraz bardzo kosztownego procesu arbitrażowego. Dodatkową okolicznością przemawiającą za podjęciem negocjacji był fakt, iż sytuacja związana z tymi inwestycjami jest bardzo skomplikowana, co przy lokalnych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych oraz prawnych, a także ze względu na prowadzenie ewentualnego procesu w RPA dawałoby naturalną przewagę drugiej stronie sporu. Tym samym, pojawiło się ryzyko związane z niekorzystnym dla emitenta zakończeniem procesu arbitrażowego" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że rozważa szybkie zakończenie sporu poprzez zawarcie porozumienia, które może przełożyć się jednocześnie na pogorszenie ostatecznych wyników tych kontraktów.

"Ze względu na wielowątkowość sprawy, a także związane z tym niejasności skutki finansowe ewentualnego porozumienia są trudne do oszacowania przez emitenta na chwilę obecną" - czytamy dalej.

W grudniu 2012 r. Mostostal Zabrze podpisał z DBT Technologies dwie umowy na montaż filtrów workowych spalin w budowanych w RPA dwóch największych na świecie elektrowniach na węgiel kamienny: Kusile i Medupi. W maju 2014 r. Mostostal wypowiedział umowy w związku z faktem niewypełniania przez zamawiającego podstawowych zobowiązań, co uniemożliwiło prawidłową i terminową realizację.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)