OPTeam  

OPTeam zawarł z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) przyrzeczoną umowę zakupu 6,1 mln akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), stanowiących 50% w kapitale zakładowym i 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Wartość transakcji to 75 mln zł.>>>> 

PKP Cargo 

Zarząd PKP Cargo zawarł porozumienie ze stroną społeczną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) odraczające termin zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy do 31 grudnia br., podała spółka.>>>> 

Mennica Skarbowa  

Akcjonariusze Mennicy Skarbowej zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2015 roku, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 30 czerwca.>>>> 

Grupa Azoty, PKP Cargo   

Grupa Azoty i PKP Cargo podpisały dwuletni kontrakt na przewozy ponad 4 mln ton produktów nawozowych i chemicznych oraz surowców dla spółek z Grupy Azoty. Wartość kontraktu to blisko 200 mln zł.>>>>  

Apator   

Inwestor, który prowadził rozmowy z Apatorem odstąpił od zamiaru ogłoszenia wezwania na akcje spółki, gdyż zaproponowana cena nie została zaakceptowana przez akcjonariuszy reprezentujących istotny mniejszościowy pakiet. W efekcie rozmowy inwestora ze spółką zostały zakończone, podał Apator w ujawnionej obecnie opóźnionej informacji z 10 maja. >>>>  

Grupa Kęty 

Grupa Kęty prognozuje, że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kw. 2016 r. wyniosą ok. 550 mln zł i będą wyższe o 11% r/r, a skonsolidowany zysk netto wzrośnie do ok. 77 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30% r/r, podała spółka. >>>>  

Benefit Systems 

Benefit Systems i jego spółka zależna Fit Invest zawarły list intencyjny z Lobavio Enterprise Limited, Mikołajem Nawackim i Iloną Nawacką w sprawie nabycia przez Fit Invest 50,1% w kapitale zakładowym Calypso Fitness za 81,25 mln zł i tym samym zwiększenia posiadanego udziału do 83,4% akcji, podała spółka.>>>>  

Fit Invest - spółka zależna Benefit Systems - zawarła umowy inwestycyjne, przewidujące zwiększenie udziałów w Zdrofit (po zmianie jej formy prawnej) do 55,03% udziałów kosztem ok. 9,6 mln zł, nabycie 30% udziałów Fitness Club S4 (po zmianie jej formy prawnej) za cenę 6,8 mln zł oraz nabycie 30% udziałów w spółce Tiger za 6 mln zł, podała spółka. Fit Invest będzie uprawnione do nabycia pozostałych udziałów w tych spółkach w latach 2018-2019.>>>> 

Transakcje, w sprawie których Benefit Systems zawarł w ostatnim czasie umowy i list intencyjny, pozwolą spółce zwiększyć sieć klubów fitness z obecnych 70 do 95 (co stanowi 4% rynku polskiego), poinformował członek zarządu Grzegorz Mędza. Ich finalizacja może nastąpić jeszcze w tym roku.>>>> 

PKM Duda 

Akcjonariusze Polskiego Koncernu Mięsnego Duda (PKM Duda) zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 2,327 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>  

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKM Duda S.A. zdecydowało o zmianie nazwy na Gobarto S.A.,co ma wpłynąć na umocnienie pozycji rynkowej, podano w komunikacie. >>>> 

Paged 

W ramach restrukturyzacji kapitałowo-własnościowej Paged przeniesie pakiet akcji segmentu sklejkowego - 78,71% akcji Sklejka-Pisz i 100% akcji Paged-Sklejka - do celowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) zarządzanego przez wybrane przez spółkę towarzystwo funduszy inwestycyjnych, podał Paged. >>>> 

Grupa Azoty 

Grupa Azoty kończy analizy dotyczące optymalizacji projektu budowy instalacji produkcji propylenu metodą PDH w Zakładach Chemicznych Police, natomiast analiza projektu Elektrowni Puławy potrwa dłużej, poinformował prezes Mariusz Bober. >>>> 

Grupa Azoty potrzebuje dodatkowych analiz do podjęcia decyzji o pozostaniu bądź wycofaniu się z pozyskania fosforytów Senegalu, jednak opcja wycofania się "nie wydaje się realna", poinformował prezes Mariusz Bober. >>>> 

Lotos 

Biorąc pod uwagę już zrealizowane oraz podpisane kontrakty dotyczące olejów Marinol przeznaczonych dla "morskich odbiorców", w tym roku Lotos dostarczy ich w tym segmencie nie mniej niż w rekordowym 2015 r., poinformował szef biura sprzedaży hurtowej Lotos Oil Mariusz Zawadzki. >>>>  

Unimot 

Unimot w ramach strategii na lata 2016-2017 chce osiągnąć "znaczącą" pozycję na rynkach paliw płynnych, gazu ziemnego i energii elektrycznej, podała spółka. W strategii nie określono celów finansowych na ten okres. >>>>  

Reino Dywidenda Plus 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Reino Dywidenda Plus w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C, podała komisja. >>>> 

Reino Dywidenda Plus (RDP) zaoferuje w IPO od 500 tys. do 3 mln akcji serii C. Spółka chce pozyskać w ofercie do 300 mln zł, które przeznaczy na dalsze zwiększenie portfela nieruchomości biurowych, podało Reino. Dziś prospekt emisyjny zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). >>>> 

P.A. Nova 

Akcjonariusza P.A. Nova zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 7 477 146,75 zł na dywidendę, czyli 0,75 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Mostostal Zabrze   

Do Mostostalu Zabrze wpłynęły środki pieniężne w wysokości 17 mln zł, w związku z realizacją ugody z Bankiem Zachodnim WBK (następcą prawnym Kredyt Banku), dotyczącej wierzytelności Mostostalu zgłoszonych do masy upadłościowej Reliz oraz wszelkich roszczeń wobec tejże spółki związanych z inwestycją polegającą na wybudowaniu budynku Uni Centrum (obecnie Altus) w Katowicach, podała spółka. >>>> 

Kino Polska 

Kino Polska TV zakłada, że kanał Zoom TV ruszy pod koniec bieżącego roku, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. Spółka liczy, że po uruchomieniu Zoom TV Grupa awansuje docelowo na co najmniej 6. miejsce w oglądalności wśród telewizyjnych grup mediowych w Polsce z 8. pozycji obecnie. >>>>  

Kino Polska TV celuje we wzrost przychodów zagranicznych do ponad 50% łącznej sprzedaży w 2-3 lata, poinformował prezes Bogusław Kisielewski. >>>>  

MOL 

MOL dokonał odkrycia złóż gazu w bloku TAL w Pakistanie, którego jest operatorem. To dziewiąty sukces spółki podczas poszukiwań w tym bloku, podano w komunikacie. "To oznacza 13. odkrycie spółki w kraju i 9. w bloku TAL. Szyb Tolanj West-1 well jest zlokalizowany na polu Tolanj w bloku TAL. Szyb poszukiwawczy osiągnął całkowitą głębokość 4 941 m, w testach szyb dał przepływ gazu na poziomie 2 300 boepd (13,1 mmscf/d). Obecny sukces uzupełnia odkrycie gazu Tolanj-X-1 z 2011 r. na tym samym polu. Szyb Tolanj-X-1 dał przepływ gazu na poziomie 2 900 boepd (16,3 mmscf/d) podczas ówczesnego odkrycia" - czytamy w komunikacie.