"Podtrzymujemy decyzję o otwarciu w Londynie biura tradingu LNG. Mamy obecnie zarezerwowane 65% mocy Terminala w Świnoujściu. Dzięki temu PGNiG SA stało się uczestnikiem globalnego rynku LNG. Chcemy jako spółka w pełni z tego korzystać" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Biuro rozpocznie prace w styczniu 2017 r., a pełną zdolność operacyjną osiągnie do końca I kwartału 2017 r., podano także.

"Będziemy kupować po konkurencyjnych cenach gaz LNG na potrzeby naszej spółki, ale także rozpoczniemy handel na światowych rynkach. Dlatego otwieramy biuro w Londynie, europejskim centrum obrotu tym surowcem" - dodał wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak.

Projekt utworzenia biura prowadzony jest operacyjnie przez PGNiG Supply and Trading GmbH - niemiecką spółkę zależną PGNiG. Spółka ta posiada już stosowne licencje i pozwolenia na prowadzenie obrotu gazem w Wielkiej Brytanii.

W londyńskim biurze pracować będzie początkowo kilku specjalistów z Grupy PGNiG i pozyskanych z zewnątrz. Zespół będzie rozbudowywany w miarę wzrostu skali działalności. Zadania biura skoncentrowane będą wokół prowadzenia obrotu LNG w krótkoterminowym i średnioterminowym horyzoncie. Decyzje strategiczne w zakresie portfela LNG oraz zarządzanie kontraktami długoterminowymi pozostaną domeną PGNiG, zaznaczono w materiale.

W maju br. spółka informowała, że chce do końca roku przygotować do otwarcia biuro tradingowe w jednym ze światowych ośrodków handlu gazem.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)