Jak wynika z prezentacji Program Budowy Kapitału obejmuje m.in. wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie dodatkowych długoterminowych produktów oszczędnościowych, w tym obniżenie opodatkowania dochodów kapitałowych osób fizycznych od inwestycji długoterminowych powyżej 12 miesięcy z 19 proc. na 10 proc.

"Biorąc pod uwagę spadek stóp procentowych i stóp zwrotu koszt fiskalny będzie umiarkowany na poziomie około 250 mln zł" - napisano.

>>> Czytaj więcej: "Plan jest taki, że pieniądze z OFE chcemy przekazać Polakom". Oto rządowy Program Budowy Kapitału