"Spadek ten wynikał z niższej EBITDA oraz wzrostu kosztów finansowych netto o 20 mln zł r/r (po wniesieniu w lutym opłat za nowe częstotliwości). Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez niższe o 50 mln zł odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja nowych częstotliwości została zrównoważona przez korzystny wpływ wydłużenia okresu użytkowania niektórych środków trwałych związanych z siecią" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 142 mln zł wobec 232 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 824 mln zł wobec 959 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 903 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 3 013 mln zł rok wcześniej.

Jak podano, spadek ten wynikał ze spadku przychodów z usług stacjonarnych (spowodowanego głównie strukturalną erozją stacjonarnych usług głosowych) oraz niższych pozostałych przychodów (w wyniku zakończenia projektów infrastrukturalnych, które w II kw. 2015 przyniosły 65 mln przychodów, a także niższych przychodów z usług ICT). Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez wzrost przychodów komórkowych, wynikający z rosnącej sprzedaży sprzętu.

Jak wskazał operator, skorygowane organiczne przepływy pieniężne grupy wyniosły w II kw. 2016 roku 342 mln zł i były jedynie 10% niższe niż w analogicznym okresie 2015 roku.

"Po pierwsze, środki pieniężne z działalności operacyjnej netto (przed zapłaconym podatkiem dochodowym i zmianą kapitału obrotowego) zmniejszyły się o 89 mln zł (głównie w wyniku spadku EBITDA). Po drugie, w wyniku wzrostu nakładów inwestycyjnych wypływ środków pieniężnych z tytułu nakładów inwestycyjnych zwiększył się o 74 mln zł. Po trzecie, środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży aktywów były o 16 mln zł niższe. Te niekorzystne czynniki zostały w dużej mierze zrównoważone przez korzystną zmianę w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy, wynikającą przede wszystkim ze wzrostu wolumenu sprzedaży telefonów komórkowych w II kw. 2016 (co korzystnie wpłynęło na stan zapasów) oraz bardzo dużego wzrostu należności w II kw. 2015 (głównie w związku z realizacją w ubiegłym roku projektów infrastrukturalnych), wymieniono w komentarzu do wyników.

W okresie I-II kw. 2016 r. spółka miała 115 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 297 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 706 mln zł w porównaniu z 5 943 mln zł rok wcześniej.

EBITDA w okresie I-II kw. 2016 roku wyniosła 1 692 mln zł wobec 1 918 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 215 mln zł wobec 303 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)