„Zgodnie z opinią sporządzoną przez KPMG […] cena zaproponowana w wezwaniu nie mieści się w przedziale wartości godziwej 100% akcji AmRest (w przeliczeniu na jedną akcję spółki) na dzień wydania opinii. Biorąc pod uwagę powyższe, zarząd AmRest jest zdania, iż zaproponowana w wezwaniu cena nie odzwierciedla wartości godziwej spółki" – czytamy w komunikacie.

FCapital Dutch ogłosił wezwanie do sprzedaży 7 274 379 akcji (34,29%) AmRestu po cenie 215 zł za akcję. Akcjonariusze spółki mogą składać zapisy na sprzedaż akcji od 1 do 16 sierpnia.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)