Wysokie ceny stanowią coraz większa barierę dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, w wyniku czego wielu z nich musiało porzucić marzenia o zakupie własnego domu i zdecydować się na wynajem. Rekordową liczbę posiadaczy domów odnotowano tu ostatnio w 2003 r., kiedy odsetek właścicieli dochodził do 71%. W pierwszych miesiącach br. wartość ta była już niższa o 7 p.p. Tak niski poziom notowany był w 1986 roku przed wprowadzeniem zasad polityki domów komunalnych oraz deregulacji zasad udzielania kredytów.

Jak sytuacja wygląda w innych częściach Europy? Najnowsze porównywalne dane publikowane przez Eurostat dotyczą 2014 r. Wynika z nich, iż w krajach UE ponad 70% mieszkańców posiada własny dom lub mieszkanie. Najwyższym odsetkiem właścicieli domów i mieszkań może poszczycić się Rumunia (ponad 96%). Także na Słowacji, Litwie, Chorwacji i Węgrzech udział ten jest niezwykle wysoki i oscyluje w okolicach 90%.

W Polsce odsetek właścicieli przekracza 83%. Na drugim biegunie znalazła się pozostająca poza UE Szwajcaria, gdzie więcej osób wynajmowało mieszkania (56%) niż mieszkało we własnych lokalach własnościowych. Wśród krajów członkowskich wynajem jest najpowszechniejszy w Niemczech i Austrii, gdzie tę opcję wybrało ponad 40% mieszkańców.

>>> Czytaj też: Zaległości czynszowe Polaków. Oto najbardziej zadłużone regiony