"Dostawa pierwszych trzech EZT powinna nastąpić do 31 maja 2017 r., a pozostałych według ustalonego przez strony harmonogramu, nie później jednak niż do 20 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. 

Wartość umowy wynosi 203 900 000 zł netto. "Wartość z umowy w razie skorzystania z opcji zamówienia dodatkowych 10 EZT wynosi 342 300 000 zł netto. Zamawiający powiadomi spółkę o skorzystaniu z prawa opcji, nie później, niż do dnia 30 września 2019 roku" - czytamy dalej. 

Niezależnie od prawa opcji zamawiający zastrzegł sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, którego przedmiotem będzie dostawa EZT, podano także. 

"Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 61 miesięcy od daty dostawy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w umowie komponentów" - czytamy dalej. 

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.