Poniżej szczegóły:

VIII
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 16.185 6,8 7,7
Mieszkania oddane do użytkowania 12.282 9,5 0,7
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 19.128 23,7 4,3
I-VII 2016
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 117.521 6,2
Mieszkania oddane do użytkowania 98.250 11,6
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 135.603 13,7

(PAP)