Akcjonariusze mniejszościowi posiadają obecnie łącznie 442 923 akcje BPH, stanowiące około 0,58% kapitału zakładowego oraz reprezentujące około 0,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Alior Bank posiada samodzielnie 46 525 228 akcji Banku BPH, stanowiących około 60,68% kapitału zakładowego, reprezentujących około 60,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (po rozliczeniu 24 sierpnia wezwania na akcje BPH).

W wyniku wejścia w życie w dniu 26 sierpnia 2016 r. porozumienia między Alior Bankiem a GE Investments Poland, Selective American Financial Enterprises LLC oraz DRB Holdings B.V., strony porozumienia posiadają łącznie 76 224 988 akcji spółki, stanowiących około 99,42% kapitału zakładowego oraz reprezentujących około 99,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)