"Zgodnie z pierwotnymi założeniami, kwota nakładów inwestycyjnych miała nie przekroczyć 120 000 000 zł. Obecne szacunki wskazują na przekroczenie w/w kwoty o ok. 3,5%, co mieści się w granicach zasygnalizowanych w raporcie półrocznym za I półrocze 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Alumetal podał też, że rozpoczął produkcję wyrobów gotowych (stopów odlewniczych) na pierwszej linii produkcyjnej w zakładzie.

"Produkcja może odbywać się na pierwszej linii odlewniczej, a wyroby po przejściu pozytywnej kontroli jakości mogą być sprzedawane. Potencjał produkcji stopów odlewniczych na pierwszej linii wynosi do 36 tys. ton rocznie co jest równe 60% zakładanej zdolności produkcyjnej zakładu" - czytamy w komunikacie.

Druga linia produkcyjna zostanie uruchomiona w IV kw. 2016 r., zgodnie z wcześniej zakładanym harmonogramem.

Fabryka w Komárom jest czwartym zakładem produkcyjnym Alumetal i pierwszym poza Polską. Odbiorcami wytwarzanych stopów w nowym zakładzie będą firmy motoryzacyjne, zlokalizowane zarówno Węgrzech i w regionie Europy południowej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.

(ISBnews)