"Przedmiotowa umowa dotyczy sprzedaży 92,8413% akcji WZK Victoria przez JSW na rzecz Inwestorów. Łączna cena sprzedaży akcji WZK Victoria wynosi 350 000 000 złotych z ewentualną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 – 2019" – czytamy w komunikacie.

Cała kwota z tytułu sprzedaży akcji WZK Victoria została już zapłacona. Wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Akcjonariusze JSW wyrazili w tym tygodniu zgodę na zgodę na odstąpienie od przetargu i zbycie przez JSW bezprzetargowo 399 638 akcji WZK Victoria na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu i Towarzystwa Finansowego "Silesia" za cenę nie niższą niż 350 mln zł, z zastrzeżeniem ewentualnych mechanizmów korekty ceny.

Na początku lipca JSW zawarła z ARP oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW akcji WZK Victoria za 350 mln zł

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)