Zobowiązanie do przyznania ulg inwestycyjnych ma postać ulgi w podatku dochodowym w wysokości 25% łącznej kwoty kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna wartość ulgi nie może przekroczyć 148,05 mln CZK. Przyznaną ulgę można wykorzystywać przez dziesięć kolejnych okresów podatkowych.

"Możliwość skorzystania z ulg inwestycyjnych w Czechach stanowiła ważny czynnik przy podejmowania ostatecznej decyzji o lokalizacji nowej linii produkcyjnej. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjąłem informację, że nasze starania o przyznanie tej ulgi zakończyły się pomyślnie" - skomentował dyrektor generalny František Řezáč, cytowany w komunikacie.

Nowa linia produkcyjna S-TwinMB-S 2600 FR4s Compact BiCo ma szacunkową roczną zdolność produkcyjną 10 tys. ton, podano również.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)