Oferującym jest firma inwestycyjna Noble Securities.

W sierpniu rada nadzorcza Getin Noble Banku zatwierdziła publiczny program emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 750 mln zł. Pod koniec lipca Getin Noble Bank podjął uchwałę w sprawie ustanowienia tego programu. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)