"W ramach pierwszego programu emisji BPW spółka w terminie do 31 grudnia 2017 r. wyemituje [...] więcej niż jedną serię bankowych papierów wartościowych imiennych, nie posiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 000 000 000,00 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

W styczniu br. akcjonariusze banku zdecydowali, że emisje w ramach programu BPW zostaną przeprowadzone do końca 2016 r.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.

(ISBnews)