Giełda postanowiła "określić dzień 24 października 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 70 000 obligacji na okaziciela serii H spółki Kancelaria Medius, o wartości nominalnej 100 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria Medius jest notowana na NewConnect od czerwca 2012 r. Głównym obszarem jej działalności jest segment małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi oferowane przez firmę to m.in.: windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wykup portfeli wierzytelności.

(ISBnews)