W głosowaniu za przyjęciem budżetu wraz z autopoprawkami było 33 radnych, przeciw - siedmiu, od głosu wstrzymało się 15 osób. Odrzucono szereg poprawek zgłoszonych przez radnych PiS, jedna dotyczyła zabezpieczenia funduszy na projekt budowy stadionu Skry.

Planowany budżet na przyszły rok krytykowali radni PiS. Dariusz Figura mówił, że wszystkie duże inwestycje, którymi w tym budżecie "chwali się" miasto już były wpisane w poprzednich budżetach, ale nie udało się ich zrealizować.

Radny PiS nawiązał także do dziesięciu lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i realizacji obiecywanych inwestycji. "Program Apollo trwał osiem lat i przez te osiem lat udało się praktycznie od zera wysłać ludzi na księżyc. Pani prezydent rządzi już dziesięć lat i nie mam wrażenia, że my do końca jeszcze tak dobrze wystartowaliśmy" - mówił Figura.

Krytykował ponadto władze Warszawy za politykę w obszarze sportu, jej symbolem, jak mówił, są zniszczone obiekty Skry. Symbolem ładu przestrzennego jest zagospodarowanie okolic Pałacu Kultury, gdzie jest ogromny parking i dworzec autobusowy - zaznaczył Figura.

>>> Czytaj też: Warszawa - AGD, Ożarów - suchary, Kobyłka - miotły. Zobacz, w czym specjalizują się firmy ze stolicy i okolic

Dyskusja nad budżetem trwała cały dzień; zaczęła się od wystąpienia Gronkiewicz-Waltz i skarbnika miasta Mirosława Czekaja, którzy przedstawili podstawowe jego założenia.

Dochody miasta ogółem mają wynieść 15 mld 67 mln zł, natomiast wydatki - 16 mld 527 mln zł. Wydatki bieżące (np. utrzymanie infrastruktury miejskiej, płace dla nauczycieli) zaplanowano na kwotę 13 mld 649 mln; wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowane na 2017 r. to 2 mld 878 mln zł.

Na oświatę wraz z rezerwami na zostać przeznaczone 3,4 mld zł; na inwestycje i remonty bazy edukacyjnej miasto przeznaczy 423 mln zł, w tym m.in. na budowę wyczekiwanych szkół i przedszkoli na Białołęce. Rezerwy celowe na zadania celowe zaplanowano na kwotę 242 mln zł.

Nakłady na inwestycje mają wynieść 2 mld 878 mln zł. Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w 2017 r. mają być: projekt i budowa II linii metra - 716 mln zł; budowa Szpitala Południowego - 71 mln zł; modernizacja ulic Marsa - Żołnierska - 129 mln zł.

Kolejne zadania to budowa Trasy Świętokrzyskiej - 58 mln zł; zagospodarowanie nadbrzeży Wisły (etap I) - 52 mln zł; rozwój sieci tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 68 mln zł; dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i rewitalizacji - 46 mln zł.

Na zakup usług komunikacji publicznej miasto ma zamiar przeznaczyć 2 mld 754 mln zł.

Ogółem na inwestycje z obszaru transportu i komunikacji trafi 1 mld 490 mln zł. Oprócz budowy metra czy Trasy Świętokrzyskiej mają powstać 32 km dróg ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz 44 ścieżki i drogi rowerowe o łącznej długości ponad 96 km.

Na wsparcie rodzin i osób potrzebujących pomocy miasto chce w 2017 r. przeznaczyć 1 mld 662 mln zł. 690 mln zł zostało zarezerwowanych na realizację programu "Rodzina 500 plus".

Wydatki na ochronę zdrowia w przyszłym roku zaplanowane na kwotę 122 mln zł, środki te trafią m.in.: na finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki. Na inwestycje ma trafić 172 mln zł, z tego 71 mln zł na wspomniany Szpital Południowy.

440 mln zł to planowane wydatki bieżące na kulturę, miasto wyda je na dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury. Na inwestycje z obszaru kultury miasto chce przeznaczyć prawie 114 mln zł.

Wydatki na sport, rekreację i turystykę to 125 mln zł, a na inwestycje 46 mln zł. Na bezpieczeństwo miasto chce przeznaczyć 269 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska to prawie 712 mln zł. Miasto na różnorodne działania związane z poprawą jakości powietrza - 1,1 mld zł.

Gronkiewicz-Waltz przypomniała, że w przyszłym roku miasto chce wprowadzić warszawski bon żłobkowy. W latach 2017-2022 na ten cel ma trafić w sumie 113 mln zł. Bon żłobkowy w wysokości 400 zł miesięcznie będzie można przeznaczyć m.in. na opłatę prywatnego żłobka. Rodzice, którzy otrzymają bon, będą musieli zrezygnować z posyłania dzieci do publicznych placówek.

Podstawowym źródłem dochodu Warszawy będzie podatek PIT, który w 2017 r. przyniesie 4 mld 931 mln zł. Z kolei CIT ma zapewnić 605 mln zł wpływów.

Bilans dochodów i wydatków oznacza deficyt w kwocie 1 mld 460 mln zł.

W 2017 r. Warszawa zapłaci 837 mln zł Janosikowego i łącznie od 2003 r. będzie to już suma 10 mld 646 mln zł.

>>> Czytaj też: Drogowe trzęsienie ziemi w Warszawie