W 2015 roku wszystkie województwa odnotowały wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2014 roku – wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych przez GUS.Wszystkie województwa zanotowały wzrost, jednak nie wszystkie na tym samym poziomie. Najszybciej rosło PKB w województwie wielkopolskim. W porównaniu do 2014 roku PKB Wielkopolski zwiększyło się 6,1 proc. Najmniejszy skok PKB zanotowały województwa lubelskie i podlaskie, w których gospodarka urosła o 2,5 proc.

Pod względem wartości największy regionalny produkt krajowy brutto wypracowało Mazowsze. Województwo mazowieckie mało PKB na poziomie 398,2 mld zł, to o 78 proc. więcej od drugiego w rankingu Śląska, który miał wyniki na poziomie 223 mld zł. Najszybciej rozwijający się region wielkopolski znalazł się na trzecim miejscu z PKB o wartości 176,7 mld zł. Ranking zamyka Opolskie z wynikiem na poziomie 37,8 mld zł, 10 razy słabszym od liderującego Mazowsza.

Po uwzględnieniu liczby mieszkańców ranking ulega zmianie. Liderem nadal pozostaje woj. mazowieckie, gdzie z łącznego PKB na jednego mieszkańca przypadło 74,5 tys. zł (159,4 proc. średniej krajowej). Na drugim miejscu znalazło się Dolnośląskie z wynikiem 52,1 tys. zł PKB na mieszkańca (111,5 proc. średniej krajowej), na trzecim Wielkopolskie (50,9 tys. zł, czyli 108,8 proc. średniej dla całej Polski).

Na dole zestawienia także nastąpiły zmiany. Ostatnie miejsce przypadło w udziale Lubelszczyźnie, gdzie PKB per capita wynosiło nieco ponad 32 tys. zł (68,6 proc. przeciętnej dla kraju).

Największy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2015 r. miało woj. mazowieckie. Aż 22,1 proc. polskiego PKB to zasługa właśnie Mazowsza. Udział drugiego w rankingu woj. śląskiego to tylko 12,4 proc. Wszystkie pozostałe regiony miały wkład w polskie PKB poniżej 10 proc. Najsłabsze gospodarczo województwo opolskie wypracowało zaledwie 2,1 proc. PKB kraju.