"W 2017 r. zostanie ogłoszonych minimum 27 konkursów w ramach 13 instrumentów programu Inteligentny Rozwój. Planowany łączny budżet tych konkursów wynosi 7,7 mld zł. Dodatkowo kontynuowana będzie realizacja siedem konkursów rozpoczętych w 2016 r. Uruchomiony również zostanie – ogłoszony w 2016 r. – konkurs na udział w imprezach targowych: Hannover Messe i Astana (Expo)" - zapowiedziała wiceminister Emilewicz.

Dodała, że "zakontraktowany zostanie nowy projekt pozakonkursowy w ramach (...) innowacyjnych metod zarządzania badaniami, na kwotę 172 mln zł". Wzrośnie też o 573 mln zł budżet trzech realizowanych projektów pozakonkursowych. „Planowany na 2017 r. poziom kontraktacji, w POIR wynosi około 10 mld zł" - powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Ministerstwo Rozwoju, jak podkreśliła, wydatki na innowacje traktuje jako długofalowe inwestycje w rozwój kraju. Zwrot z zainwestowanych pieniędzy przyczyni się, jak zaznaczyła, do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, wzrostu liczby miejsc pracy, a docelowo pozytywnie przełoży się na jakość życia.

Zaznaczyła, że koordynację inwestycji z możliwościami budżetu państwa "ułatwia pełniona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego funkcja ministra rozwoju i finansów".

Większość środków, którymi resort dysponuje na rozwój innowacyjności pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. "Towarzyszy im znaczący, jak na nasze możliwości, wkład środków krajowych, np. w programie Inteligentny Rozwój budżet unijny wynosi 8,6 mld euro, a wkład krajowy 4 mld euro. Naszym zadaniem jest takie zainwestowanie tych środków, które da największą wartość dodaną" - podkreśliła Emilewicz.

Reklama

Dla przykładu od 2014 roku, czyli od początku wdrażania programu Inteligentny Rozwój (POIR) do końca 2016 r. na innowacyjne projekty przeznaczono 9,2 mld zł (wartość zawartych umów na dofinasowanie projektów). Według Emilewicz w 2016 r. kontraktacja, czyli wartość podpisanych umów wyniosła 8,1 mld zł. Łącznie ogłoszono 44 konkursy, uruchamiając tym samym wszystkie działania w trybie konkursowym. 34 konkursy zakończono. Zakontraktowano również większość projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym oraz instrumentów finansowych. (PAP)