Jednocześnie na koniec IV kw. 2016 r. modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,24 USD/baryłkę wobec 6,01 USD/baryłkę na koniec III kw. i 6,21 USD/baryłkę na koniec IV kw. 2015 r.

Na początku stycznia 2017 r. spółka podała, że modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wynosiła 6,96 USD/baryłkę w grudniu 2016 r. wobec 8,59 USD/baryłkę w listopadzie i 4,45 USD/baryłkę w grudniu 2015 r. Z kolei na koniec IV kw. 2016 r. modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wynosiła 8,18 USD/baryłkę wobec 6,01 USD/baryłkę na koniec III kw. i 6,21 USD/baryłkę na koniec IV kw. 2015 r.

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe:
*14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA)
*4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF NWE)
*4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% Butan FOB NWE)
*49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE)
*5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE)
*18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S ARA )
*4,07 % stanowi zużycie własne rafinerii.

Spółka podkreśla, że wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)