Synektik 

Synektik przyjął strategię na lata 2017-2021, której celem jest m.in. średnioroczny wzrost przychodów o 30-40% i trzy-czterokrotne zwiększenie marży EBITDA na koniec roku obrotowego 2020/2021 wobec średnio 8% w latach 2014-2016, podała spółka. >>>> 

Synektik największe nakłady inwestycyjne ma już za sobą i zakłada, że w perspektywie nowej strategii poprawi się sytuacja gotówkowa spółki, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. >>>> 

Synektik skupi się na obecnych rynkach eksportu radiofarmaceutyków i chce podwoić udział eksportu w tej części sprzedaży do ponad 10% w kolejnych latach. Spółka zakłada w przyszłości wejście także na rynki państw bałtyckich, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.>>>>  

BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ruszył z projektem przyznawania wyróżnień - Klonów - firmom z całej Polski, które funkcjonują w harmonii ze środowiskiem naturalnym, podał bank. Wyróżnionych zostało 5 firm z regionu Pomorza Zachodniego. >>>>  

Polimex-Mostostal,  Enea, Energa, PGE, PGNiG

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eneę, Energę, Polską Grupę Energetyczną (PGE) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wspólnej kontroli nad Polimeksem-Mostostalem, podał UOKiK.  >>>> 

ATM, MCI.PrivateVentures

ATM ocenia, że cena za akcję w wysokości 10,37, zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej spółki, podał ATM>>>> 

Zobacz też rekomendacje  

Emperia Holding 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił zobowiązanie podatkowe Emperia Holding w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w wysokości 142,46 mln zł, poinformowała spółka. Emperia zobowiązana jest ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od zobowiązania, które na dzień doręczenia decyzji wynoszą 52,37 mln zł, podano także. >>>>  

i2 Development 

i2 Development dokonał przydziału 15 000 obligacji na okaziciela serii B niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. >>>> 

Uniter 

Białoruska firma doradczo-inwestycyjna Uniter planuje wprowadzanie spółek z Białorusi na GPW, wynika z komunikatu warszawskiej giełdy. >>>> 

Rafako

W ramach zakończonego przez Rafako Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) odeszło 128 pracowników. W związku z kosztami programu utworzono rezerwę w wysokości ok. 7,7 mln zł, która wpłynie na wynik za 2016 r., podała spółka. >>>>