Za rządowym wnioskiem zagłosowało 498 posłów, głównie rządzącej Partii Konserwatywnej, i część deputowanych głównej partii opozycyjnej, Partii Pracy, z jej liderem Jeremym Corbynem. Przeciwko Brexitowi zagłosowało 114 posłów, w tym przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowej i Liberalnych Demokratów, a także część polityków Partii Pracy.

W następnym kroku legislacyjnym projekt ustawy będzie omawiany 6-7 lutego na poziomie komisji i przekazany do trzeciego, ostatniego czytania w Izbie Gmin 8 lutego. Po uchwaleniu przez posłów dokument zostanie skierowany do dalszych prac w Izbie Lordów, a następnie ewentualne zgłoszone poprawki będą poddane pod głosowanie w obu izbach.

Z Londynu Jakub Krupa