ING BSK

ING Bank Śląski odnotował 254,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 205,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Portfel kredytowy ING Banku Śląskiego zwiększył się o 13% r/r i miał wartość 78,57 mld zł na koniec 2016 r., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 2,6% wobec 3,2% na koniec 2015 r. Depozyty klientów wzrosły w tym okresie o 9% r/r do 94,69 mld zł. >>>>

ING Bank Śląski czeka na pismo z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące możliwości wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. >>>>

Bieżący rok przyniesie wiele zmian właścicielskich w sektorze finansowym w Polsce i całej Europie w związku m.in. z nowymi regulacjami i wyższymi wymogami kapitałowymi. ING Bank Śląski "przygląda się" w tym kontekście rynkowi, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. >>>>

Reklama

ING Bank Śląski nie oczekuje w tym roku silnego wzrostu marży odsetkowej netto, która w całym 2016 r. wyniosła 2,67%, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. >>>>

Work Service

Exact Systems - spółka z grupy Work Service - zawarła z dwiema spółkami zagranicznymi (sprzedający) warunkową umowę nabycia 100% udziałów w portugalskiej spółce QLS Automotive - Servicos de Controlo de Qualidade e Logistica, LDA za 9,2 mln euro przed korektą, podał Work Service. >>>>

Serinus

Serinus wznowił produkcję na polu Chouech Es Saida w Tunezji, które było zamknięte od 10 stycznia w związku z zapowiedzianym strajkiem i wstrzymaniem produkcji, ogłoszonym przez pracowników, podała spółka. >>>>

Immofinanz, Buwog

Immofinanz zamierza sprzedać ok. 4,5 mln akcji zwykłych Buwog, reprezentujących ok. 4,5% kapitału zakładowego w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding, ABB), podała spółka. "Sprzedaż jest częścią strategicznej redukcji udziału Immofinanz w Buwog. Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na optymalizację ogólnych kosztów długu Immofinanz i na ogólne cele korporacyjne" - czytamy w komunikacie. Po transakcji Immofinanz będzie posiadać ok. 4,7 mln akcji Buwog.

Awbud

Abadon Real Estate zawarł umowę inwestycyjną z Andrzejem Wuczyńskim, Tomaszem Wuczyńskim, Michałem Wuczyńskim, Małgorzatą Wuczyńską (wspólnicy) oraz Petrofox, regulującą zasady współpracy stron umowy, której przedmiotem jest m.in. planowane nabycie przez Abadon 100% udziałów w Petrofox, planowane pośrednie nabycie przez Abadon akcji Awbudu oraz możliwe przejęcie przez Abadon pośredniej kontroli nad Awbudem i podmiotami powiązanymi oraz planowane nabycie przez wspólników akcji Awbudu w ramach konwersji części zobowiązań pożyczkowych Petrofox, podał Awbud. >>>>

LiveChat Software

LiveChat Software miał 18 316 klientów z ponad 140 krajów świata według stanu na 1 lutego 2017 r. W styczniu ta liczba wzrosła o 246 klientów, a w skali roku wzrost wyniósł 33,3%, poinformowała spółka. >>>>

Quercus

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 540,7 mln zł na koniec stycznia 2017 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wyniosła 4 286,4 mln zł. >>>>

Bank BPH

Octava Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Octava FIZAN) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad 32 spółkami, należącymi do funduszy zarządzanych przez BPH TFI i zajmującymi się inwestycjami w budynki biurowe i handlowe w Polsce oraz wynajmem, podał Urząd. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia powołał spółkę celową Tauron Magenta do tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych we współpracy ze startupami, podała grupa >>>>

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) - przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord - uzyskał od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (Food and Drug Administration) zgodę na dostarczanie do ośrodków medycznych na terenie Stanów Zjednoczonych szpiku, mobilizowanej krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej pozyskanych od polskich pacjentów, podała spółka. Celem działalności jest leczenie chorób hematologicznych, w tym białaczek i chorób autoimmunologicznych. >>>>

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5 USD/b w styczniu br., wobec 4,9 USD/b miesiąc wcześniej. W styczniu 2016 r. marża wynosiła 6,6 USD/b, podała spółka.>>>>

Echo Investment

Echo Polska Properties NV (EPP) zawarał wstępną umowę nabycia za 166,6 mln euro czterech nieruchomości handlowych znajdujących się na terenie Polski, podała spółka. Sprzedającymi są fundusze nieruchomościowe zarządzane przez Blackstone, a zamknięcie transakcji jest przewidywane na kwiecień 2017 r. >>>>

JSW

Deklarację skorzystania z urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych złożyło 1 716 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka. >>>>

PGE

Blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrociepłowni Gorzów został oddany do użytku, podała grupa. >>>>

Emperia Holding

Emperia Holding nie zamierza tworzyć rezerwy na wysokość ewentualnych kwot zaległości podatkowych wynikających z decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Lublinie, ani nie przewiduje, aby kwestia podatku wpłynęła negatywnie na realizację planów rozwojowych grupy, podała spółka. >>>>

Unified Factory

Unified Factory, w ramach rozwoju w Rumunii, planuje wraz z lokalnym partnerem budowę lokalnego zespołu do sprzedaży rozwiązań z zakresu automatyzacji sprzedaży i obsługi klienta, a w przyszłości także otwarcie oddziału na tym rynku, podała spółka. >>>>

Indata

Grupa Indata wygrała przetarg na dostawę sprzętu informatycznego dla Komendy Głównej Policji. Szacowana wartość dostaw realizowanych w najbliższych 12 miesiącach zamknie się kwotą 11,2 mln zł netto, podała spółka. >>>>

JHM Development

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 20 lokali w styczniu 2017 r., w tym 15 mieszkań i 5 garaże, podała spółka. Na 31 stycznia spółka posiadała 197 zawartych umów przedwstępnych/deweloperskich, w tym na: mieszkania - 116 , garaże - 81. JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 105 lokali w grudniu 2016 r., w tym 78 mieszkań i 27 garaże. W całym 2016 r. sprzedano aktami notarialnymi 238 lokali, w tym 176 mieszkań i 62 garaże.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otworzyło biuro handlowe w Londynie w celu prowadzenia handlu skroplonym gazem ziemnym (LNG) na globalnym rynku, podała spółka. >>>>