Łącznie w krajach Unii Europejskiej w 2016 r. zainstalowano 12 490 MW mocy wiatrowych w porównaniu z 12 842 MW w 2015 r. Dla całego kontynentu liczby te to odpowiednio: 13 925 MW w 2016 r. i 13 831 MW w 2015 r.

Na koniec 2016 r. łączna moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w UE wynosiła 153,7 GW, w tym 141,1 MW na lądzie i 12,6 GW na morzu, a w całej Europie 161,3 GW.

Najwięcej - 5 443 MW - zainstalowano w 2016 r. w Niemczech, co pozwoliło osiągnąć łączną moc zainstalowaną 50 019 MW na koniec roku.

Stosunek mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych w Polsce w 2016 r. do łącznej konsumpcji energii kształtował się na poziomie 3,6% i sytuował Polskę na 9 miejscu w Unii Europejskiej.

Według danych przedstawionych w raporcie, 51% nowych mocy zainstalowanych w 2016 r. w Unii Europejskiej to moce wiatrowe. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowiły 86% nowo instalowanych mocy.

Łączne inwestycje w energetykę wiatrową w UE wyniosły 27,5 mld euro, podano także.

Na koniec 2016 r. elektrownie wiatrowe zapewniały 16,7% całkowitej mocy zainstalowanej w UE, podczas gdy fotowoltaika 11% (101 GW), biomasa 1,5% (14 GW), duże elektrownie wodne 14,8% (136 GW), węgiel 16,5% (152 GW), gaz ziemny 20,3% (186 GW), elektrownie atomowe 13,1% (120 GW), a olej opałowy - 3,4% (31 GW).